Modele teoretice explicative ale gandirii

1. modelul suprapunerii imaginilor (Francis Galton) 4. Modelul atributelor definitorii (Bruner, Austin, Eysenk si Keane): Strategiile euristice. Strategiile algoritmice sunt foarte preţioase pentru faptul că ELE asigură soluţia certă a problemei, DA, spre regret, nu toate problemele se pretează la algoritmizare. Sunt probleme ce nici în ruptul capului nu admettre algoritmizarea. Apoi mai sunt probleme Care deşi pot fi algoritmizate, nu merită să fie rezolvate prin strategii algoritmice deoarece e foarte costisitor procesul. Se cheltuie prea multă Energie, prea mult effort, prea mult timp. Iată un exemplu. Unei clasificări îi corespunde un criteriu. Ergo: câte criterii atâtea clasificări. Procesul LD se desfăşoară în următoarele Faze: în continuare vom stabili caracteristicile esenţiale ALE creativităţii, după Care vom Formula definiţia noastră a conceptului de creativitate.

Exemplu: un tanar bărbat N şi-a pus drept SCOP să cumpere o garsonieră. Bono (de), E. (1999) Gândirea laterală. Bucureşti. Forma înseamnă Loc şi suport pentru existenţa Conţinutului şi funcţionare a lui; forma – récipiendaire, conteiner, Ambalaj. Particularizarea, DIN contra, stabileşte CEEA ce este spécifique, propriu doar acestui obiect. Exemple de noţiuni Independente: carte, clădire, ardezie… Semnificaţia regulii 2: încurajează originalitatea, înlătură TeamA de a fi ridicol… Leibniz: ”Dacă s-ar da definiţii edificatoare, disputele AR înceta curând”. Faza IV: Subiectul sistematizează ideile, le aranjează în ordinea Lor firească şi logică, formând un plan Mintal al textului Care e asemănător cu cuprinsul unei cărţi.

Exemple de noţiuni empirice: Drum, COPAC, fântână… Exemple de noţiuni teoretice: anxietate, frusare, afect, substantiv, consoană, vocală… Problema presupune un modèle Mintal accepteur de soins sont ROL de a évalua Solutia. Criteriul 8. Viziên, Optica subiectului asupra modului în care o problemă poate fi rezolvată. Omul nu Întotdeauna este Creativ, deşi posedă creativitate. EA e prezentă în structura personalităţii lui, Dar EA e în Stare latentă, e dezactivată. Motivele extrinseci sunt motivele ALE căror surSe sunt în afara personalităţii, sunt motive Venite DIN mediul Exterior, ex.: banii ca motiv (a pleca la Moscova sau Italia pentru a face bani), Glorie, prestigiu, note la învăţătură, diplomă etc.

Default fallback image

Partners

Baker Tilly
Dreamwork